การเลือกใช้กล้องอินฟาเรด

หลายท่านที่เลือกใช้กล้องอินฟาเรด

กล้องcctvCCTVแบบอินฟาเรดโดยIP CAMERAที่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนเพราะIP CAMERAประเภทธรรมดาไม่มีอินฟาเรดโดยไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนหลายคนที่หาซื้อCCTVชนิดอินฟาเรดเพราะว่าCCTVชนิดอินฟาเรดสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีความสำคัญกับท่านที่หาซื้อไปเลือกใช้งานเป็นอย่างยิ่งเพราะวิธีการใช้งานที่สามารถใช้งานได้มากกว่ากล้องวงจรปิดในแบบลักษณะอื่นๆ
เหตุผลที่หลายท่านเลือกซื้อกล้องแบบอินฟาเรดเนื่องจากกล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรดสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งส่วนมากกล้องCCTVที่หลายคนหาซื้อไปติดตั้งก็เพราะอยากได้ใช้งานในเรื่องความปลอดภัยหรือป้องกันเหตุร้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดกลางวันและกลางคืนซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายท่านที่ติดตั้งIP CAMERAประเภทอินฟาเรดไปนั้นต้องการดูในเวลากลางคืนเพราะว่าถ้าหากติดตั้งกล้องCCTVประเภทธรรมดาที่ไม่มีอินฟาเรดถ้าเป็นพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยหรือเป็นบริเวณที่ทึบแสงและในพื้นที่มืดIP CAMERAชนิดธรรมดาไม่สามารถดูได้เหมือนกล้องวงจรปิดประเภทอินฟาเรดอีกทั้งณ ปัจจุบันกล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรดโดยได้รับสนใจจากผู้ที่อยากจะติดตั้งCCTVเพิ่มมากขึ้น

การเลือกใช้CCTVแบบอินฟาเรดกับหลายคนแล้วคงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าประโยชน์สำหรับกล้องCCTVชนิดอินฟาเรดเป็นIP CAMERAที่มองเห็นได้ในที่ซึ่งมีแสงสว่างน้อยหรือสามารถดูได้ในบริเวณที่มืดซึ่งต่างจากกล้องCCTVประเภทธรรมดาจะไม่มีอินฟาเรดโดยไม่สามารถมองเห็นได้ในที่มืด

เพราะอะไรคุณ ถึงต้องเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็น HD-CVI

สำหรับท่านที่กำลังคิดจะติดตั้งกล้องIP CAMERAหรือกำลังจะเปลี่ยนระบบของกล้องCCTVแล้วระบบกล้องCCTVแบบไหนที่ท่านควรจะเปลี่ยนแล้วทำไมคุณถึงต้องเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิดและโดยทั่วไปแล้วการเลือกเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิดจะนิยมเปลี่ยนก็ต่อเมื่อกล้องวงจรปิดจะไม่มีการผลิตและหยุดจำหน่ายแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้สะดวกต่อการหาอะไหล่มาเปลี่ยนเมื่อเกิดปัญหา

การเลือกเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็นHD-CVIจะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากท่านที่กำลังจะเปลี่ยนเนื่องจากระบบอนาล็อกไม่มีผลิตแล้วเพราะฉะนั้นคุณที่เลือกใช้ระบบอนาล็อกติดตั้งอยู่กำลังหาเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็นHD-CVIเนื่องจากกล้องIP CAMERAที่เป็นระบบอนาล็อกถ้าหากเกิดเสียขึ้นมาในอนาคตก็จะไม่มีอะไหล่หรือถ้ามีก็จะแพงขึ้นมากดังนั้นคนที่ติดตั้งระบบอนาล็อกอยู่จึงเลือกที่จะเปลี่ยนมาเป็นHD-CVIเนื่องจากเมื่อเกิดกล้องIP CAMERAพังก็จะหาอะไหล่ได้สะดวกขึ้นอีกทั้งภาพของระบบกล้องวงจรปิดแบบHD-CVIยังมีความคมชัดมากกว่าระบบอนาล็อกนี่จึงเป็นสาเหตุที่คุณเลือกเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นHD-CVIเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นรวมถึงระบบกล้องCCTVที่พัฒนาขึ้นมาแทนที่ระบบอนาล็อก

เหตุผลที่คุณต้องเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็นHD-CVIนั้นเนื่องมาจากทางผู้ผลิตได้หยุดผลิตกล้องวงจรปิดแบบระบบอนาล็อกแล้วทางผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายจึงไม่นำเข้ามาขายดังนั้นคนที่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดอนาล็อกไปหากตัวกล้องเกิดเสียขึ้นมาก็จะหาอะไหล่มาเปลี่ยนแทนนั้นจะหาได้ยากดังนั้นทางผู้เอาเข้ามาขายหรือผู้ที่รับติดตั้งกล้องจึงแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนระบบและแนะนำให้ติดตั้งเป็นระบบHD-CVIเนื่องจากเป็นระบบกล้องวงจรปิดที่ผลิตมาทดแทนระบบกล้องวงจรปิดที่เป็นอนาล็อก