ข้อเสียในด้านการติดตั้ง

ข้อเสียในด้านการติดตั้งกล้องประเภทไร้สาย

cctvกล้องวงจรปิดประเภทไร้สายคือ ระบบที่สามารถซื้อมาติดตั้งเองได้ซึ่งอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ตของการเชื่อม ต่อกับระบบกล้องซึ่งกล้องวงจรปิดประเภทไร้สายส่วนมากจะเป็นกล้องIP CAMERA เพราะว่ามีเลขไอพีในตัวกล้องและยังสามารถดูออนไลน์ได้ด้วยเมื่อเวลาเราออกไปข้างนอก

สำหรับข้อเสียของกล้องวงจรปิดประเภทไร้สายนั้นซึ่งจะเป็นเรื่อง ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรพอและในส่วนของข้อมูลเสี่ยงต่อการโดนแฮ กข้อมูลจากพวกมิจฉาชีพเป็นอยากมากและในด้านของราคานั้นค่อนข้างสูงเลือกใช้ ได้เฉพาะกับแบบงานภายในถ้าเลือกติดตั้งภายนอกสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ถึงแน่ นอนดังนั้นจึงเหมาะที่จะเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมากกว่าสำหรับท่านที่ ต้องการจะเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดประเภทไร้สายต้องเลือกให้ดีเพราะว่าใน ด้านข้อเสียของการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายก็เยอะพอสมควรเพราะ ปัญหาในด้านของสัญญาณที่ยังไม่เสถียรพอจึงทำให้ผู้ที่จะซื้อกล้องวงจรปิด ชนิดไร้สายเป็นคิดหนักอย่างมาก

ข้อเสียในส่วนการเลือกติดตั้งกล้องวงจร ปิดแบบไร้สายหลักๆจะเป็นปัญหาในด้านของสัญญาณที่ยังไม่เสถียรและการติดตั้ง กล้องวงจรปิดประเภทไร้สายควรติดตั้งไว้ภายในบ้านเพราะว่าไม่สามารถกันน้ำกัน ฝนได้รวมถึงการเลือกติดตั้งที่ต้องวางไว้ในบ้านนั้นเพราะสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดประเภทไร้สายจะได้ไม่มีปัญหาในด้าน สัญญาณที่ส่งมายังกล้อง